Zwyrodnienia stawów
Nasze Yorki >
Akupunktura u ludzi >
Hotel dla psów >

Badania okresowe

W Gabinecie Weterynaryjnym można przeprowadzić badania okresowe.

Zachęcamy do ich wykonywania, gdyż umożliwiają one wczesne wychwycenie chorób. Podstawa badania okresowego to badanie kliniczne plus badanie krwi. Na podstawie badania klinicznego lekarz weterynarii może również zalecić dodatkowo wykonanie innych badań, jeżeli stan Pacjenta tego wymaga.
Częstotliwość badań okresowych zwiększa się z wiekiem zwierzęcia. Zalecamy następujący harmonogram dla psów i kotów:
Wiek do 5 lat - badanie co 2 lata
Wiek 5-8 lat - badanie co roku
Wiek ponad 8 lat - badanie co pół roku.
Wyniki badań okresowych stanowią ważną dokumentację medyczną Pacjenta. Są obiektywną podstawą do porównania stanu zdrowia zwierzęcia w określonym przedziale czasu.